Kapunka je rodinná farma s dedičnou tradíciou chovu zvierat, ktorú udržujú otec (biológ) spolu so synom (veterinárny lekár). Nachádza sa v malej zemplínskej dedine Pányok, v blízkosti slovensko-maďarských hraníc.

Adam a Ľubo

Naša filozofia

Život v harmónii s prírodou ako životný štýl.

V dôsledku hromadnej výroby a štandardizácie, kuchynské ingrediencie pomaly strácajú svoju charakteristickú chuť. Sme presvedčení, že nevyhnutnou podmienkou kvality je dostatočný Čas, Priestor a Láskavá starostlivosť.

Čas – svojich kapúnov chováme 8 až 10 mesiacov, a tak sa môže prirodzeným spôsobom vyvinúť aróma ich mäsa. Pribúdanie aromatických látok výrazne zvyšuje chutnosť mäsa.

Priestor – za optimálnych podmienok im zabezpečíme dostatočný priestor, aby voľne mohli prejavovať svoje typické správanie.

Starostlivosť – náš spôsob chovu je vo všetkých ohľadoch zameraný na zlepšenie životných podmienok a pohodlia zvierat. Nezaoberáme sa len fyzickými potrebami zvierat, ale vďaka ich nízkemu počtu a dlhšiemu času chovu máme tiež príležitosť si vybudovať osobnejší vzťah ku všetkým jedincom kŕdľa.

Čo je to kapún?

Čo je to kapún? Termín kapún je pôvodom z antického Ríma a označuje kastrovaného, špeciálne kŕmeného kohúta. Kastrácia hydiny bola používaná už v starovekej Číne, Grécku a Ríme. Prvé záznamy sú spojené náboženskými obradmi a obeťami. Najstaršia európska zmienka pochádza z gréckeho ostrova Delos zo 7-ho st. pnl. V stredoveku bola kapunizácia populárna v Taliansku a Francúzku. V strednej Európe sú o nej zmienky zo 16-ho st., kde bol kapún symbolom kráľovských a „vznešených/noble“ hostín. V súčasnosti sa na kastráciu a chov kapúnov najčastejšie používajú kohúty pomaly rastúcich plemien. Kastrácia (chirurgická, chemická, resp. imunologická) sa spravidla vykonáva na 4. až 8. týždeň veku kurčaťa. Jej cieľom je masívne zníženie produkcie testosterónu, čo má vplyv na zmeny správania u kastrovaného jedinca (menšia agresivita, teritoriálne správanie, hlasový prejav, pohybová aktivita) ako aj na exteriérové zmeny (kapúnovi chýba výrazný kohútí hrebeň a lalok, má menšie ostrohy a slabšie pigmentované sekundárne pohlavné znaky). 

nove

                                                               kohút

kapun_HU

                         kapún

Kapún má lepšiu využiteľnosť prijímaného krmiva, čo sa odráža aj v jeho dosahovanej väčšej hmotnosti v porovnaní s kohútmi rovnakej línie a veku. V konečnej fáze výkrmu sa na kapúna ukladá viac tuku v podkoží, brušnej dutine a v svalovom tkanive, čo má významný vplyv na kvalitu jeho mäsa. Kapúnie mäso je charakteristické svojou arómou, jemnosťou, šťavnatosťou a lahodnou chuťou.